Asfaltiranje ceste Zibika–Sp. Mestinje

27. 9. 2017 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 1714